Bình luận
-
Chỉ có chủ tài sản mới thương xe vì là tài sản của mình,còn các loại người khác thì mặc kệ,tớ và đồng đội chỉ biết nhiệm vụ của tớ là ra quyết định tạm giữ hàng hóa + thu đủ sở hụi còn hàng hóa có bị gì thì mặc kệ.

- Trả lời -

- 11:32 - 19/09

Thông báo