Bình luận
-
Chỉ có dân TQ mới mất nhân tính con người như vậy.

- Trả lời -

- 18:03 - 14/10

Thông báo