Bình luận
-
Công nghệ mới chưa nước nào trên thế giới có . Chỉ có ở VN : hút & lọc lại bụi thổi ra ngửi tiếp .

- Trả lời -

- 13:42 - 18/04

Thông báo