Bình luận
-
Lỗi thằng xe tải 5, thì mấy đứa lấn làn 10, điên nhất mấy đứa hết làn của mình còn lấn cho hết đường, đến lúc mình đi từ đèn xanh qua đường không còn chỗ để đi nữa. Rõ ràng là làn đường của mình mà còn phải lách vào vỉa hè để sang.

- Trả lời -

- 21:08 - 07/04

Thông báo