Bình luận
-
Xe đậu hàng 2 thì chui ra khỏi cabin cho thật nhanh và mau đi vào lề cho an toàn.Ở đây thì ưởn ẹo màu mè không nhanh chóng đi vào lề thì phải lãnh hậu quả cây đè.

- Trả lời -

- 10:48 - 27/03

Thông báo