Bình luận
-
k gì ngu bằng chạy xe ngược chiều ,,,,,

- Trả lời -

- 29/10/2017

k gì ngu bằng chạy xe ngược chiều,,,,,,

- Trả lời -

- 29/10/2017

NKB

**. Chỉ thích chết ko có ước mong gì khác. Một lũ ngu

- Trả lời -

- 30/10/2017

Thông báo