Bình luận
-
k gì ngu bằng chạy xe ngược chiều ,,,,,

- Trả lời -

- 22:55 - 29/10

k gì ngu bằng chạy xe ngược chiều,,,,,,

- Trả lời -

- 22:54 - 29/10

NKB

**. Chỉ thích chết ko có ước mong gì khác. Một lũ ngu

- Trả lời -

- 19:18 - 30/10

Thông báo