Bình luận
-
đề nghị ông CSGT này nên làm cuộc hẹn với nhãn khoa để xin thử mắt.

- Trả lời -

- 08:41 - 15/03

nhiều khi đang bị điều động đi đâu đó nên không muốn dừng lại bắt mà làm lơ luôn. Đang chạy một mình nên chắc chắn không phải đang đi tuần và cũng không thể bắt được. Theo quy định tổ đi tuần phải 2 người trở lên.

-

- 15:03 - 15/03

Thông báo