Bình luận
-
thế đấy đồ mà VN gọi là phế thải thì nước giàu có nó mua về để duy trì và xử dụng , hây za mai mốt vn chỉ còn bê tông và nhôm vụn 

- Trả lời -

- 14:39 - 02/04

acv titan: ah để thu hút du lịch bạn ah

-

- 08:37 - 03/04

chắc đưa vào viện bảo tàng hả

-

- 15:25 - 02/04

Thông báo