Bình luận
-
Tôi thấy các nhân viên lái xe điện trong các khu vui chơi chạy rất ẩu và ngang tàng dù xung quanh rất nhiều trẻ em. Xe thì không có tiếng động nên du khách nhiều khi giật mình khi nó chạy tới sát bên mới nhận biết.

- Trả lời -

- 15:35 - 20/07

Thông báo