Bình luận
-
Vì nó biết nhà nó đang cháy nên muốn phi về trước xem thế nào

- Trả lời -

- 13:21 - 10/07

keo' kinh' xuong quay sang bao? no': me may` sap' chet\ chay' roi la` no' nhuong`

- Trả lời -

- 18:20 - 09/07

TÔNG THẲNG ĐÍT NÓ LUÔN 

- Trả lời -

- 09:37 - 10/07

Thông báo