Bình luận
-
Có 1 số thành phần đói khát - Điển hình như thanh niên ôm 3 - 4 lon chạy đó - Làm không đủ tiền để mua mấy lon nước ngọt nên phải tranh thủ thưởng thức, nếu không thì cả đời này sẽ không biết mùi vị mấy lon nước ngọt nó như thế nào, chết còn ân hận.

- Trả lời -

- 20:31 - 15/01

Thông báo