Bình luận
-
Nhảm. Hồi bao cấp mình đã từng đọc sách trên 1 cái xe như thế trong 1 cái ....trại hè thiếu nhi. Xe sách chỉ có tác dụng cung cấp tri thức khi và chỉ khi số lượng xe trên đầu dân là bao nhiêu chứ không phải chỉ có 1 cái để ....làm kiểng. Cả nước cần bao nhiêu cái xe sách như thế ? Mỗi phường xã ít nhất cần 5 cái. Cả cái TpHCM chỉ có 1 cái xe sách thì có tác dụng gì ?

- Trả lời -

- 10:14 - 22/04

Thông báo