Bình luận
-
Thường các xe biển số 80B ỷ thế mình xe biển xanh,biển số của TW nên lưu thông bất chấp luật lệ như : lấn tuyến,che chọt,phóng nhanh,chạy quá tốc độ...nhưng không lực lượng nào xử lý.
Bài học đắt giá trong clip của xe 80B này là 1 lời cảnh tỉnh cho các xe ỷ thế biển xanh chạy ẩu.

- Trả lời -

- 11:09 - 16/05

Thông báo