Bình luận
-
Xe ben là xe mua đường chung chi hàng tháng,là vua,vì là xe của các quan các sếp nên không lực lượng nào dám xử lý.Vì xử lý xong sẽ bị cho ra gác cổng,giữ kho,đi tăng gia chăn bò...
Chỉ những xe mồ côi mới bị phạt,khi dư luận lên tiếng thì các cơ quan chức năng đưa ra số liệu đã xử lý đã phạt nhưng là xe mồ côi,xe tỉnh khác.

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thông báo