Bình luận
-
Văn phòng Cảnh sát hạt Sarasota, Mỹ đã yêu cầu thêm thông tin về pin trầm trọng hơn để tìm người lái xe. Để đây và không nói gì.

- Trả lời -

- 11:13 - 10/04

Thông báo