Bình luận
-

Rio

trong xây dựng không ai người ta xây lan can ban công với những thanh nằm ngang cả, tất cả phải là dọc

- Trả lời -

- 19:13 - 05/02

Thông báo