Bình luận
-
Do bên lắp đặt và bảo dưỡng không tốt, để bàn đạp bị rơi ra và thất lạc thôi.
Trộm nào thèm lấy 1 cái bàn đạp 

- Trả lời -

- 18/12/2017

Nâng đỡ không trong sáng.. đâm ra dân nó vậy đó.. hệ lụy nhục nhã..!

- Trả lời -

- 18/12/2017

Thông báo