Bình luận
-
nhìn người to gấp 2 người ta ma là võ sĩ nữa ..còn quay đưa lên đây nữa...em nó có khùng thì bỏ qua...hãnh diện gì

- Trả lời -

- 14:32 - 27/03

Tậu qué, em nói bé tí thớ mà anh ...

- Trả lời -

- 10:53 - 27/03

flores nhìn nhà 'vua' Huỳnh Văn Dũng ra quyền chắc khiếp vỡ mật cmn roài., trách gì trước Huỳnh Văn Dũng thách đấu,flores trốn lủi mất dạng.,cỡ flores mà gặp các nhà 'vua' vn chỉ cần 1 tay ,khá hơn thằng này tý chắc khoảng 5 quyền là bất tỉnh.,

- Trả lời -

- 21:12 - 27/03

Thông báo