Bình luận
-
Những vụ như thế này cảnh sát có quyền bắn hạ đối tượng. 

- Trả lời -

- 08:22 - 30/05

Thông báo