Bình luận
-
Tại sao lại xử lý người quay clip ? Nếu muốn xử - hãy xử lý cảnh sát khu vực, chính quyền quản lý nơi đó đã không làm tròn nhiệm vụ, để sự việc xảy ra trong nhiều năm mà không biết chứ.

- Trả lời -

- 10:09 - 26/05

Vì sơ sở giử trẻ này là người nhà của ông ta.

-

- 12:58 - 26/05

Thông báo