Bình luận
-
Vòi rồng hút nước từ biển lên, mà thằng add lại bảo dòng nước tuông ra từ đám mây

- Trả lời -

- 15:07 - 02/04

Thông báo