Bình luận
-
Đúng quy trình của dân Việt nó vậy đó.. trong đó có tui.. rồi sao .. chết cũng hết..thụ hưởng để còn đúng quy trình chứ....ai ném đá kệ, nhưng tôi dám chắc 99% tuổi trẻ là vậy... 

- Trả lời -

- 11/11/2017

Thông báo