Bình luận
-
Công an đâu rồi ? Hãy vào cuộc tóm bọn chúng và trừng phạt cách ly khỏi xã hội nhiều năm để cho nhân dân yên ổn làm ăn sinh sống.

- Trả lời -

- 14:01 - 17/03

Thông báo