Bình luận
-
Tự tin về bản thân thái quá, tự tin về sắc đẹp, trí tuệ ... hơn hẳn các thí sinh khác, ôi trời. cạn lời. thế mà vẫn có ng bênh 

- Trả lời -

- 31/10/2017

Thông báo