Bình luận
-
May cho chú cá, ở mình lên mâm hết rồi 

- Trả lời -

- 21:09 - 26/12

Cảm ơn lòng tốt của mọi người - cá said 

- Trả lời -

- 00:01 - 27/12

Ở VN ta, đã lên mâm đại gia rồi!. 

- Trả lời -

- 00:50 - 27/12

Ở VN ta, đã vào mâm đại gia rồi!. 

- Trả lời -

- 00:50 - 27/12

Hahaha

-

- 00:52 - 27/12

200kg thì là thruy quái rồi, khủng thật

- Trả lời -

- 00:01 - 27/12

Thông báo