Bình luận
-
Không ai đọc trừ ông tiến xĩ: cuốc ca là quốc ca, quại qữ là ngoại ngữ...

- Trả lời -

- 13:49 - 27/11

Thông báo