Bình luận
-
Trung cứ tự tiện thế nầy, nên đặt cho tên trung tiện là thối cả đời!
Dạng như Đàm hoay hoay tự nổi
Ngượng như trung tiện thối cả trời
Tự mình chồm chẳng ai mời
Lăn xăn chui nhủi cho đời đáng khinh

- Trả lời -

- 19:58 - 29/01

Còn nhà có giáo dục mà hành xử tệ quá, nghỉ lâu rồi mà lại đi hôi công chắc sẽ có hôi của! Mà bác Gụ có giao ông ta làm việc này đâu! Nhà nào có tiệc nhớ cẩn thận với ông này! 

- Trả lời -

- 14:53 - 30/01

Thông báo