Bình luận
-
Ý thức tuân thủ luật ATGT của các lái xe 4 bánh, 2 bánh và người đi bộ đều không tốt, nên tai nạn không thể giảm được,

- Trả lời -

- 29/10/2017

Thông báo