Bình luận
-
Thôi rớt thì đã rớt rồi,ngay từ đầu đã biết rớt rồi,giờ soi em ấy đủ kiểu để làm gì nữa nhỉ ?

- Trả lời -

- 02:30 - 27/10

Thông báo