Bình luận
-
Thôi rớt thì đã rớt rồi,ngay từ đầu đã biết rớt rồi,giờ soi em ấy đủ kiểu để làm gì nữa nhỉ ?

- Trả lời -

- 27/10/2017

Thông báo