Bình luận
-
PHẠT NHẸ QUÁ, PHẠT 100 TRIỆU 1 VỤ XEM CON AI DÁM VI PHẠM?

- Trả lời -

- 10:03 - 06/11

Đến lúc nào đó nó buộc phải dừng,cả bầy ô tô xông vài đập hai thằng tài xế xe buýt cho tụi
 nó bỏ tật

- Trả lời -

- 18:16 - 06/11

Thông báo