1 bình luận
Tương lai không bị ỉa chảy, sán chó, sán lợn, làm con nó luôn.

- Trả lời -

- 12:56 - 28/12

Sống

Thông báo