Bình luận
-
Ôi nước mắt cá sấu, bị chửi thế mà vẫn cố đấm ăn xôi, khóc gì mà khóc, có oan ức gì đâu mà khóc, người ta chửi đúng mà

- Trả lời -

- 16:03 - 27/11

 khóc nức nở thế kia mà

-

- 16:09 - 27/11

Thì đừng mơ làm ca sĩ nữa, làm việc khác đi, đã hát không ra gì rồi còn cố đấm ăn xôi làm gì, hát thì dở người ta chê thì khóc lóc đổ lỗi, chịu khó kiếm việc khác làm đi, đam mê là một việc, còn không có năng khiếu thì tớ chết vẫn bị chê bai thôi.

- Trả lời -

- 16:06 - 28/11

Thông báo