Bình luận
-
Có lẽ cô ta vận dụng "luật im lặng" khi biết đang bị quay video.

- Trả lời -

- 15:02 - 25/10

Thông báo