Bình luận
-
Vạn phúc có 10 quán lụa thì có đến 8 quán bán lụa TQ . Nếu khách hàng ko biết thì chỉ có thể mua được lụa TQ thôi.

- Trả lời -

- 30/10/2017

Thông báo