Bình luận
-
Xin lỗi xong có đền bù không

- Trả lời -

- 10:23 - 27/10

Bác Sĩ này chỉ KHUYÊN bà Bộ Trưởng Y tế chứ có nói xấu gì đâu.Các quan ngồi máy lạnh quen thói nịnh bợ cấp trên nên nâng cao quan điểm rồi phạt.Bây giờ thì rút quyết định phạt và xin lỗi.NHỤC NHỤC NHỤC cho trình độ các quan thấp nhưng làm chức cao nên có những quyết định hồ đồ,sai pháp luật.

PHẠT PHẠT CÁI CON KÉT
https://i2.vitalk.vn/thread/r600x400/2017/10/28/2411583778_1509181158.gif

- Trả lời -

- 16:01 - 28/10

nịnh thối nên không phân biệt được đâu, cứ có cái báo cáo là thích 

-

- 09:09 - 30/10

Ông ấy cần trả lại tiền chứ éo cần lời xlỗi vớ vẫn đó nhé.

- Trả lời -

- 18:48 - 29/10

Nhảm

- Trả lời -

- 22:11 - 29/10

Thông báo