Bình luận
-

Aha

"Có điều cái cách bà mẹ này xưng hô có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Ở VN xưng hô vui lắm bạn ơi!
Ví dụ như người mà ba mình gọi là mẹ thì mình gọi là bà, người ba mình gọi là bà thì mình gọi là mẹ; tương tự người mà mẹ mình gọi là ba thì mình gọi là ông, còn người mẹ gọi là ông thì mình gọi là ba.

- Trả lời -

- 10:48 - 15/12

Thông báo