2 bình luận
Hoan hô các anh

- Trả lời -

- 12:31 - 08/12

Xem cướp biển Carribean thấy Jack Sparrow hài hài nhưng thực tế cướp biển rất ác. 

- Trả lời -

- 10:59 - 08/12

Nóng

Thông báo