Bình luận
-
Đuổi vĩnh viễn khỏi ngành giáo dục, đi dạy cứ như đi bố thí.

- Trả lời -

- 19:06 - 28/03

Cô giáo nên xin nghỉ việc trước khi bị sa thải. Làm giáo viên mà hành xử phản giáo dục quá!

- Trả lời -

- 16:57 - 28/03

Cho về vườn chứ nhắc nhở làm gì. Ko có tư cách và đạo đức. Tại sao cô giáo chủ nhiệm biết mà ko báo cáo với hiệu trưởng?

- Trả lời -

- 16:58 - 28/03

GV không yêu nghề, không tôn trong học sinh, cậy quyền ỷ thế. Theo tôi Sở GD nên tổ chức cuôc họp lấy ý kiến để có hình thức kỉ luât thich đáng buộc thôi viêc cho ra khỏi ngành, hoặc nhẹ nhất hình thức ky luật cảnh cáo hạ bậc lương

- Trả lời -

- 23:26 - 28/03

GV không yêu nghề, không tôn trong học sinh, cậy quyền ỷ thế. Theo tôi Sở GD nên tổ chức cuôc họp lấy ý kiến để có hình thức kỉ luât thich đáng buộc thôi viêc cho ra khỏi ngành, hoặc nhẹ nhất hình thức ky luật cảnh cáo hạ bậc lương

- Trả lời -

- 23:26 - 28/03

Aha

Trong Công ty mình có 1 đứa con đại gia. Ba nó gởi nó vô Công ty làm vì ở nhà nó tự kỷ. Lúc nào nó cũng đeo tai nghe, cầm 2 cái ĐT, không giao tiếp nói chuyện với ai, mặt lạnh như tiền. Giao công việc thì làm một cách lạnh lùng, xong rồi cắm đầu vào điện thoại. Công ty mà cho nó nghỉ việc chắc nó mừng lắm vì nó đâu cần tiền nhưng nó đã tự động xin nghỉ Trưởng phòng nó còn mừng hơn.

- Trả lời -

- 07:53 - 29/03

Nặng thì tống cổ ra khỏi ngành giáo dục, nhẹ thì cho thôi đứng lớp .Hưởng lương lao công

- Trả lời -

- 17:03 - 29/03

Khác gì công nhân đi làm hết ngày thì về , hết tháng lãnh lương.   

- Trả lời -

- 16:19 - 01/04

Đã xác định k muốn dạy sao cô không xác định không lãnh lương nhỉ?!

- Trả lời -

- 23:12 - 04/04

Trách nhiệm này thuộc Hiệu trưởng,  ko quản lý nỗi thì đừng làm nữa

- Trả lời -

- 09:25 - 05/04

Thông báo