Bình luận
-
Các lãnh đạo và bác sĩ bên Thái rất khoa học và sâu sát với người dân, chăm lo cho người dân từng chút một.

- Trả lời -

- 09:52 - 11/07

Aha

Nằm thư giãn để cảm nhận rằng "Ta được sống!"

- Trả lời -

- 10:05 - 11/07

Thông báo