Bình luận
-
Vì 23 đứa trẻ và vô số trai trẻ, ngu gì lấy chồng? Lại chị ôm cái coi... khà khà...
Ngồi ghế giám khảo trên truyền hình mà còn ham ôm tới vậy, ở ngoài chị chịu sao nỗi? Hãy giữ ý giữ tứ, giữ tư cách và kềm hãm ham muốn, chớ để lộ thú tính mất hay!

- Trả lời -

- 21:30 - 21/02

chứ không phải không chồng mà vẫn có con ruột à ?

- Trả lời -

- 18:25 - 20/02

Có tư cách hay không đã thể hiện qua cách giao tiếp, ngôn ngữ và cái cách chọn bè (lũ) mà tham gia. Tính từ "từng trải" mà bạn dùng cho nhân vật nầy có phần đúng. Cô ấy quả "từng trải" nên kết quả cuộc đời mới "được" thế . Còn đẳng cấp thì hãy đọc comment của Bác Tà bên trên, chỉ nhìn cách biểu hiện biết tư cách của nhân vật khi ngồi ghế giám khảo trên truyền hình đấy: ngôn ngữ thì nhạt, kiến thức chuyên môn kém, lại phát biểu vô duyên, đặc biệt là thích ôm các cậu trai, cứ xin hoài "Lại chị ôm cái". Vậy nên lòi, chẳng cần ai phải đặt điều nói xấu độc ác gì cả: đừng để người ta "đọc" được mình qua ngôn ngữ "cơ thể", thái độ của mình.

-

- 22:30 - 21/02

tôi nghĩ từng trải như Chị Phi Nhung có đọc được những dòng này của bạn cũng chẳng buồn thêm, vì ai cũng biết miệng đời độc ác, đời có nhân quả cả, đừng sống miệng lưỡi độc ác quá bạn nha. 

-

- 15:25 - 21/02

Ca sĩ ruồi của Đốc tờ ruồi, chuối luôn sự nghiệp, tiếng tăm.

- Trả lời -

- 08:09 - 22/02

Thông báo