Bình luận
-
Sau đợt chia thưởng này sẽ xảy ra chuyện bán độ. Bọn VFF nó tém hết rồi. Tới tay cầu thủ còn vài bạc lẻ.

- Trả lời -

- 23:28 - 06/02

Thông báo