Bình luận
-
1 lần nữa anh đã khẳng định ĐVH nói đúng

- Trả lời -

- 13:14 - 25/12

Tung Đường Hát bolero ko hay

- Trả lời -

- 12:01 - 25/12

Hát như vậy mà là biết Boléro à? Đồ khùng tự cao!

- Trả lời -

- 16:05 - 25/12

Hát tệ quá

- Trả lời -

- 12:00 - 25/12

hat nhu cc

- Trả lời -

- 13:36 - 25/12

Hát vậy mà là biết Boléro à? Thứ ba trợn thì có! 

- Trả lời -

- 16:04 - 25/12

Đéo thích commet nhưng vẫn phải công nhận hát ncc

- Trả lời -

- 13:29 - 25/12

hát như cc

- Trả lời -

- 13:36 - 25/12

Xin lỗi dở như cái lờn

- Trả lời -

- 06:13 - 26/12

Thông báo