Bình luận
-
Gặp ông "hoàng dịch vật" Đờm Vĩnh Heo thì éo có chuyện nầy đâu .Tuấn Hưng ca sỉ hơi lưu manh nhưng tốt bụng

- Trả lời -

- 09:59 - 09/12

Gặp ông " hoàng dịch vật" Đờm Vĩnh Heo thì éo có chuyện nầy đâu.Ca sỉ Tuấn Hưng tuy hơi lưu manh nhưng tốt bụng 

- Trả lời -

- 10:01 - 09/12

Thông báo