Bình luận
-
Dân Hải Phòng không có ai ăn nói hành động kiểu vô văn hóa như 3 thanh niên này.
3 chú này đúng là dân HẢI DƯỚI vào miền nam cho vay nặng lãi,đi thu hồi nợ nên hành động to mồm nhằm phô trương thanh thế.VÀO VƠ VÉT VỀ

- Trả lời -

- 11:20 - 27/09

Kiểu như Dung Hà vào miền nam còn bị xử huống chi mấy thằng nhóc con này, nói vậy cho dể hiểu.

-

- 14:38 - 27/09

Thông báo