Bình luận
-
 ủng hộ viếc lấy lại sân golf để làm rộng thêm sân bay Tân sơn Nhất ,  của seza trả lại ceza  , không tán thành sân bay Long Thành 

- Trả lời -

- 12:59 - 01/03

Thông báo