Bình luận
-
mẹ mình cũng vừa đi nội soi và phát hiện polyp, tuần này cũng mổ luôn rồi. 

- Trả lời -

- 13:57 - 10/04

Thông báo