Bình luận
-
Bà này ngay cả định nghĩa "ý tưởng" vs "rác" cũng chưa phân biệt được.

- Trả lời -

- 08:00 - 30/11

Cái ý tưởng lổn nhổn này không tiêu hóa nổi,

- Trả lời -

- 22:26 - 29/11

Có cái gì để đời chưa mà xạo lìn vậy 

- Trả lời -

- 08:56 - 30/11

Thông báo