Bình luận
-
ở nước ngoài cảnh sát khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt cướp, chỉ ghi nhận báo lại việc sau đó có nhà chức trách xử lý

- Trả lời -

- 22:08 - 14/05

Thông báo