Bình luận
-
Chúc mừng anh lần sau đừng ngu nữa và đừng lôi kéo người khác thiệt mạng vô giá trị.

- Trả lời -

- 13:30 - 14/05

UHM THÌ KHÔNG CÓ NHỮNG NGƯỜI NGU ĐÓ THÌ TRÉM ĐỜI NÀY AI AI CŨNG HẠNH PHÚT HẾT , CÂU NÓI ĐÓ VÔ CẢM LẮM NHÉ , BIẾT ĐÂU 1 NGÀY NÀO ĐÓ MÌH LẠI NHỚ NHỮNG NGƯỜI NGU ĐÓ 
   BIẾT ĐÂU 1 NGÀY NÀO ĐÓ NHỮNG CÂU NÓI NGƯỜI KHÁC NGU LẠI THẤY MÌNH NGU NHẤT 

-

- 14:35 - 14/05

Thông báo