Bình luận
-
Giờ nhập viện cũng khoe? Sống cho chuẩn mực đừng lố lăng thì không cần phải "bệnh" khán giả vẫn thương yêu...Chúc bạn sớm khỏi "bệnh", kể cả bệnh lố...

- Trả lời -

- 10:36 - 10/02

Thông báo